Category
Collage

Creo que el rock and roll fue la razón de mi divorcio

The title of the play is “I think rock and roll was the reason for my divorce”. This piece is part of a collective exhibition, ‘Lletra, paper, tisores’ (Letter, paper, scissors) that took place at Ca l’Anita de Roses. The premise that the curator Juan Cardosa gave us was only one, all the collages had to have the presence of the lyrics. One letter, one text, one word, whatever we wanted.

 

I love old magazines. But they have a drawback, the ads always leave women in a position today absolutely questionable. I wanted to be able to turn it around. Turn those women into rebels. This was his moment.

 

///

 

Aquesta peça forma part de l’exposició col·lectiva ‘Lletra, paper, tisores’ que va tenir lloc a la sala Ca l’Anita de Roses. La premisa que ens va donar el comissari Juan Cardosa només va ser una, en tots els collage hi havia d’haver la presència de la lletra. Un text, un paraula, un sola lletra, el que volguéssim.

 

M’agraden molt les revistes antigues. Però tenen un inconvenient, els anuncis sempre deixen a la dona en una posició a dia d’avui absolutament qüestionable. Tenia ganes de donar-li la volta, de convertir aquelles dones en rebels.