Category
Graphic

​Desvelarte Festival 2020

Graphic image for the edition of the 2020 Desvelarte festival in Santander. Desvelarte is an annual public art festival in the city of Santander. I did this project together with the designer Marc González Sala. We developed the poster image, hand program and tote bags.

 

///

 

Imatge gràfica per a l’edició del Festival Desvelarte 2020 de Santander. El Festival Desvelarte és un festival d’art urbà d’edició anual. He fet aquest projecte en col·laboració amb el dissenyador Marc González Sala. Hem creat el cartell, el programa de mà i les bosses.