Category
Editorial

Front page of ara newspaper

Cover for the newspaper Ara for the day an election was held in the Parliament of Catalonia under the orders of the Spanish government following the referendum held in October of that year.

 

///

 

Portada per al diari Ara per al dia que es celebraven unes eleccions al Parlament de Catalunya sota les ordres del govern espanyol arrel del referèndum realitzat l’1 d’Octubre d’aquell mateix any.