Category
Editorial

National Geographic Ciencia       

Collaboration with RBA’s National Geographic Science magazine. Layout of the article dedicated to the Moon. 50 years after stepping on it for the first time, this article aims to analyze which the future uses of the moon may be.

 

///

 

Col·laboracó amb la revista National Geographic Ciencia, RBA. Disseny i maquetació de l’article “Reconquistar la luna” dedicat a la lluna. 50 anys després d’arribar-hi per primer cop aquest article analitza els futurs usos que es podrien fer de la lluna.