Category
Illustration

Panenka magazine 83

Illustration for the article “Un hincha en fuera de juego” about is it possible to be a football supporter without being an irrational paranoid who believes that everyone who thinks differently is a fool?

 

///

 

Il·lustració per a l’article “Un hincha en fuera de juego” de la revista Panenka. Es pot ser aficionat d’un equip sense ser un paranoic irracional que creu que tot el qui pensi diferent és un imbècil?